ΑΡΧΙΚΗ

Από το Νοέμβριο του 2016 είμαι  ομότιμος καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (συνοπτικό βιογραφικό).

Με ενδιαφέρει ο ρόλος του χώρου σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό στο πλανητικό, στην εξέλιξη του ατόμου και της κοινωνίας. Το βασικό πεδίο αναφοράς του έργου μου, κυρίως βιβλίων, άρθρων, εισηγήσεων και ερευνών,  είναι ο χωρικός σχεδιασμός και η χωρική ανάπτυξη. Οι απόψεις μου σηματοδοτούνται από την εκτίμηση μου στον κριτικό ορθολογισμό, την πολιτική οικονομία και τις εξελικτικές προσεγγίσεις.

Το παρόν ιστολόγιο επιδιώκει την ενημέρωση και τον σχολιασμό σε επιλεγμένα ζητήματα, ανεξάρτητα από την επικαιρότητα, σχετικά με το νόημα, τα όρια και τις προοπτικές της προσπάθειας για βελτίωση των συνθηκών και των τρόπων ζωής στις πόλεις.