Ο χωρικός σχεδιασμός στο σύμπαν των υπολογιστικών διαδικασιών

O Stephen Wolfram δημιουργός του δημοφιλούς υπολογιστικού λογισμικού Mathematica,  σε πρόσφατη ομιλία του στο πλαίσιο της ομάδας του Edge (https://www.edge.org/memberbio/stephen_wolfram)  με τίτλο Mining the Computational Universe, σημειώνει ότι οι πολύπλοκες υπολογιστικές διαδικασίες είναι ευρύτατα διαδεδομένες στη φύση και ενσωματώνονται όλο και πιο συχνά σε πολλά ανθρώπινα επιτεύγματα. Έτσι, σε πρώτο

More »
Ο καλλιεργητής, ο μαραγκός και τα όρια του χωρικού σχεδιασμού

Η Alison Gopnik στο βιβλίο της The Gardener and the Carpenter (Farrar, Straus and Giroux, NY 2016) διατυπώνει την άποψη ότι η φροντίδα των παιδιών δεν θα πρέπει να έχει στόχο ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Αντίθετα η φροντίδα τους θα πρέπει να αφήνει χώρο στη φαντασία και δημιουργικότητα που διαθέτουν και

More »
Το αστικό πολυσύμπαν, ο χωρικός σχεδιασμός και οι δυνατότητες προσαρμογής της πόλης

Κάθε πόλη έχει τη δική της ιδιαίτερη διαδρομή. Μια διαδρομή που σφυρηλατείται σε κάθε στιγμή από τις μυριάδες δράσεις των κατοίκων της πόλης μέσα σε συνθήκες που μεταβάλλονται συνεχώς και ανάγονται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα από το τοπικό έως το πλανητικό. Αυτές οι συνεχείς αλληλεπιδράσεις και οι μετασχηματισμοί που προκύπτουν

More »
Ο χωρικός σχεδιασμός ως «Deus ex Machina» για την εξέλιξη των χωρικών μορφών

Στην αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία οι πολίτες που αποφεύγανε το καθήκον συμμετοχής στην εκκλησία (συνέλευση) του δήμου όπου παίρνονταν όλες οι σημαντικές αποφάσεις για τη διακυβέρνηση της πόλης και συνέχιζαν τις υπόλοιπες δραστηριότητες τους στην αγορά,  στιγματίζονταν με ένα κόκκινο νήμα. Το νήμα που συνδέει με αυτό τον τρόπο την εκκλησία

More »
Ο χωρικός σχεδιασμός και η στροφή προς τις εξελικτικές προσεγγίσεις

Τα πρότυπα του χωρικού σχεδιασμού στρέφονται σταδιακά προς εξελικτικές προσεγγίσεις με τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων (αλγορίθμων) προκειμένου να υποστηρίξουν την προσαρμοστική ικανότητα των χωρικών ενοτήτων. Ο Richard Dawkins στο βιβλίο του The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design, συγκρίνει την ανθρώπινη ικανότητα για σχεδιασμό

More »
Ο χωρικός σχεδιασμός σε αναζήτηση συναίνεσης και λογικής

Ο σκοπός και η αποστολή του χωρικού σχεδιασμού περιγράφεται σε πολλά κείμενα,  άρθρα, βιβλία, μανιφέστα και επίσημα έγγραφα, με διαφορετικούς τρόπους και εμφάσεις αλλά και σημαντικές επικαλύψεις. Οι περισσότερες διατυπώσεις συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι ο χωρικός σχεδιασμός προσβλέπει μια καλύτερη και πιο ανθεκτική και βιώσιμη σχέση του φυσικού με το

More »
Γνωρίζουμε τις ερωτήσεις στις απαντήσεις που δίνει ο χωρικός σχεδιασμός;

Σύμφωνα με τον υπολογιστή “deep thought” στο βιβλίο του Douglas Adams,  The Hitchhiker‘s Guide to the Galaxy (1979), o αριθμός 42 είναι η απάντηση στην απόλυτη ερώτηση για τη ζωή, το σύμπαν και τα πάντα. Το νόημα όμως αυτής της ερώτησης παραμένει άγνωστο και σύμφωνα πάντα με τον “deep thought”

More »
Το ανέφικτο όραμα του τεκμηριωμένου σχεδιασμού ή ο σχεδιασμός ως διαδικασία μάθησης

Οι διαδρομές του χωρικού σχεδιασμού φαίνεται πως συγκλίνουν στην αναγνώριση του τεκμηριωμένου σχεδιασμού (evidence based planning) ως το τρέχον state of the art. Από τη μια πλευρά πρόκειται για καλά νέα απέναντι στην ενδημική αυθαιρεσία των πολιτικών αποφάσεων και των δημιουργικών εμπνεύσεων που συνοδεύουν συχνά όλες τις παραδοσιακές μορφές του

More »
Τι πραγματικά γνωρίζουμε για τις πόλεις ή το παράδοξο του χωρικού σχεδιασμού

Η πόλη πρέπει να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες της συλλογικής διαβίωσης. Ο χωρικός σχεδιασμός θα πρέπει να προβλέπει αυτές τις ανάγκες και να εξελίσσεται σε παράλληλες κατευθύνσεις προκειμένου να εξασφαλίζει τόσο την τεχνική επάρκεια όσο και την κοινωνική αποδοχή των σχεδιαστικών προτάσεων. Ο τρόπος που μαθαίνουμε είναι υιοθετώντας θεωρίες που

More »
Η πόλη ως όχημα μιας διαρκούς εξελικτικής μετάβασης

Φαίνεται πως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η εξέλιξη του homo sapiens βρίσκεται προσωρινά μετέωρη σε μια διαδικασία μετάβασης που περιλαμβάνει τις μορφές και τους τρόπους συμβίωσης ανάμεσα στα άτομα και την κοινωνία. Όπως περιγράφει ο Stephen Sterns (https://oyc.yale.edu/ecology-and-evolutionary-biology/eeb-122/lecture-22), όταν έγινε η μετάβαση από τη νομαδική ζωή των κυνηγών και τροφοσυλλεκτών

More »
Η πόλη ως πλαίσιο και αποτέλεσμα της σχέσης ατόμου και κοινωνίας

Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα ως αποτέλεσμα της διάδοσης και επέκτασης του βιομηχανικού τρόπου ανάπτυξης, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στις ΗΠΑ, καταγράφεται γρήγορη πληθυσμιακή αύξηση των πόλεων η οποία συνοδεύεται από τη συσσώρευση αστικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτής της έντονης αστικοποίησης

More »
Η πόλη ως συλλογική δημιουργία

Πώς εμφανίζονται και πώς αναπτύσσονται οι πόλεις; Είναι άραγε αποτέλεσμα της δράσης κάποιων υποκειμένων, ατομικών ή συλλογικών, τα οποία διαθέτουν την ικανότητα να σχεδιάζουν και να δημιουργούν τις μελλοντικές πόλεις ή μήπως είναι προϊόν μηχανισμών και διαδικασιών που  διαμορφώνουν και μετασχηματίζουν συνεχώς τη μορφή και το περιεχόμενο των πόλεων χωρίς

More »