Διάλογοι

Η Πρωτοβουλία Πόλη+Κρίση ξεκίνησε αυτή τη σειρά διαλόγων με άτομα γνωστά για την ενεργή ανάμειξη και τη συμβολή τους σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που αναφέρονται στην ανάπτυξη και τον προγραμματισμό των πόλεων και των περιφερειών από διαφορετικές προσεγγίσεις και επιστημονικά πεδία. Η ιδέα είναι να καταγραφεί και να δημοσιοποιηθεί η ουσία νέων καινοτόμων επιχειρημάτων όπως αυτά παρουσιάζονται από τα ίδια τα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση των σχετικών συζητήσεων. 

Το πρώτο κύμα διαλόγων πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2014 και καλύπτει πέντε κύρια θέματα: Αναζήτηση της δίκαιης και βιώσιμης πόλη, Οι μεταβαλλόμενες γεωγραφίες των πόλεων, Πολιτικές αστικής αναζωογόνησης, Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, Οι ‘παραδόσεις’ σχεδιασμού και ο ρόλος των ειδικών.

Κείμενα Διαλόγων:

1. Αναζήτηση της Δίκαιης και Βιώσιμης Πόλης

2. Οι μεταβαλλόμενες γεωγραφίες των πόλεων

3. Πολιτικές Αστικής Αναζωογόνησης

4. Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

5. Παραδόσεις Σχεδιασμού και ο Ρόλος των Ειδικών

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση