Το Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού: Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης opencourses.auth | Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΑΠΘ.

Το εργαστήριο έχει αντικείμενο τη σύνταξη ενός Στρατηγικού Σχεδίου για την ευρύτερη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης και αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής: α) με τις τεχνικές και μεθόδους του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού και ειδικότερα με τη διαδικασία σύνταξης ενός στρατηγικού σχεδίου που προσανατολίζεται σε χωρικές παρεμβάσεις, β) με τις προσπάθειες χωρικού σχεδιασμού που αποτυπώνονται στα παλιότερα σχέδια και γ) με τις έννοιες, διαδικασίες και μηχανισμούς χωρικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης στην κλίμακα μιας ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής.

 

 

Το μάθημα Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης opencourses.auth | Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΑΠΘ.

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των εννοιών και θεωρητικών προσεγγίσεων της χωρικής ανάπτυξης με έμφαση στις θεωρίες και μεθόδους χωρικής ανάλυσης και χωρικού προγραμματισμού καθώς και παραδείγματα χωρικού σχεδιασμού από τον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις με βάση τα βιβλία που προτείνονται στο μάθημα καθώς και τις διαλέξεις και τις συζητήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Το μάθημα Θεωρία Πολεοδομικού Σχεδιασμού είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης opencourses.auth | Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΑΠΘ.

Το μάθημα εξετάζει τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και έννοιες της ανάπτυξης των πόλεων και τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τις πρακτικές και μεθόδους της πολεοδομίας. Οι διαλέξεις του μαθήματος και οι συζητήσεις που τις συνοδεύουν αποτελούν βασική εισροή για τις εξετάσεις. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις με βάση τα βιβλία που προτείνονται στο μάθημα καθώς και τις διαλέξεις και τις συζητήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων