Εξοικείωση με το άγνωστο: χωρικός σχεδιασμός και ανθεκτικότητα. Εισήγηση στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο του ΤΜΧΑ-ΑΠΘ Ειδικά ζητήματα χωρικού σχεδιασμού και ανθεκτικότητας: διαχείριση κινδύνων, μετριασμός και προσαρμογή Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021

Αξιοποίηση των big-data: μεθοδολογικές, διαρθρωτικές και κοινωνικές συνιστώσες. Εισήγηση στην Ομάδα Πρωτοβουλίας για Τεκμήρια στον Χωρικό Σχεδιασμό, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2019

Από τη γνώση στο όραμα: γεφυρώνοντας τις χωρικές επιπτώσεις των μεταφορών με τον σχεδιασμό της χωρικής ανάπτυξης. Εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΤΜΧΠΠΑ/ΠΘ, Βόλος 27-30 Σεπτεμβρίου 2018. Το πλήρες κείμενο της εισήγησης  δημοσιεύτηκε το 2019 στα Πρακτικά του Συνεδρίου με ISBN: 978-960-99226-6-1, σελ. 1152-1163)

Μαθαίνοντας (από) την πόλη: η μαθησιακή διάσταση της εξελικτικής συμβίωσης χώρου, σχεδιασμού και κοινωνίας. Εισήγηση στο συνέδριο Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ με αφορμή τα 100 χρόνια λειτουργίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, 3-5 Νοεμβρίου 2017

Planning for the Unknowable: impact of transport infrastructure and evidence-based spatial development policies. Paper presented at  ASRDLF – ERSA-GR conference on “Cities and regions in a changing Europe: challenges and prospects”, 5-7 July 2017, PanteionUniversity, Athens, Greece.

Το Αίνιγμα του χώρου: μια βιωματική διαδρομή 1967-2016. Εισήγηση στον Μεταπτυχιακό κύκλο διαλέξεων 2016-17 της Ερευνητικής μονάδας χωρικού σχεδιασμού και βιώσιμης ανάπτυξης (ΕΜΧΑ), ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 12 Μαϊου 2017

Χωρικές επιπτώσεις των μεταφορών και πολιτικές χωρικής ανάπτυξης μια προσέγγιση με βάση τη γνώση. Εισήγηση στην επιστημονική εκδήλωση ΕΜΧΑ-ΕΣΤ Χωρική Ανάπτυξη με Βάση τη Γνώση: Παρατηρητήρια Χωρικών Επιπτώσεων Δικτύων Μεταφορών, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2 Ιουνίου 2016

How Spatial Planning Works an improbable adventure between past and future. Introductory speech at the AESOP HoS Meeting: Back to Agora: European Values and Planning Education, Thessaloniki 10-12 March 2016

Η βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και η μεταβαλλόμενη γεωγραφία των εμπορικών δραστηριοτήτων. Εισήγηση στην Ημερίδα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Οι Επιπτώσεις των Μεγάλων Εμπορικών Κέντρων στη Λειτουργία των Τοπικών Αγορών, Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013

Οι Πολυεπίπεδες Χωροταξικές Διαστάσεις της Επένδυσης Χρυσού στην Χαλκιδική.  Ημερίδα Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Χρυσός στη Βόρεια Ελλάδα: Ευλογία και Κατάρα, Θεσσαλονίκη 24 Μαϊου 2012

The spatial impacts of transport infrastructure: a policy relevance approach with special focus on the environment. Paper presented at RSA, Winter Conference, Regions and The Environment, London 26 November 2010

Δεν γίναμε ποτέ μοντέρνοι: το ανέφικτο όραμα του πολεοδομικού σχεδιασμού και η Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του 1960. Εισήγηση στην 5η Επιστημονική Συνάντηση του Ελληνικού DoCoMoMo Η ελληνική πόλη και η πολεοδομία του μοντέρνου, Θεσσαλονίκη 3-4 Ιουνίου 2010

Η Ελλάδα στα σενάρια και τους οραματισμούς για τη μελλοντική Ευρώπη. Εισήγηση στην Ημερίδα «Χωρική Ανάπτυξη και Χωρικές Πολιτικές» Στρογγυλό Tραπέζι ΙΙΙ.  Ο Νέος Ρόλος της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό, Μεσογειακό και Βαλκανικό Χώρο, ΕΜΠ 22 Μαρτίου 2010

Γεωγραφικά τοπία της ελληνικής βιομηχανίας: όψεις και προοπτικές χωρικής ολοκλήρωσης με αναφορά στη δεκαετία του 1980, Εισήγηση στο Συνέδριο του ΤΕΕ, Ελληνική Βιομηχανία: προς την Οικονομία της Γνώσης,  Αθήνα, Ιούλιος 2006

(1999) “Προοπτικές ανάπτυξης του νέου ευρωπαϊκού χώρου και η ευρωπαϊκή χωροταξία”. Εισήγηση στην ημερίδα Ισόρροπη Ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Περιφερειών – Προοπτικές της Κεντρικής Μακεδονίας, Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 17 Φεβρουαρίου

(1993) “Περιφερειακή ανάπτυξη και ενιαία ευρωπαϊκή αγορά”. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Greece in Europe: Spatial planning and regional policy toward the year 2000, ΤΕΕ και ΕΕ, Αθήνα 6-7-8 Δεκεμβρίου.

(1984) Προγραμματισμός της αποκέντρωσης και αναδιάρθρωση της βιομηχανίας:Αντίθεση ή συμπληρωματικότητα. Ανακοίνωση στη διημερίδα Ο ρόλος του ρυθμιστικού σχεδίου στην τοπική ανάπτυξη (1984 : Αθήνα) / ΤΕΕ-ΕΕ Ρυθμιστικών Σχεδίων & Πολεοδομικών Μελετών.