ΒΙΒΛΙΑ

(1976) Ανδρικοπούλου Ε. και Καυκαλάς Γ., Τρόποι Ζωής και Εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα: μελέτη της σύγκρουσης παράδοσης και αλλαγής σε μια μικρή πόλη (πολυγραφημένη έκδοση που κυκλοφόρησε σε 150 αντίτυπα με ευθύνη των συγγραφέων), Θεσσαλονίκη (σελ.110).
(1984) Καυκαλάς Γ., Περιφερειακή Οργάνωση της Βιομηχανίας: ολοκλήρωση και αναδιάρθρωση στη δεκαετία 1969-78, Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ (κυκλοφόρησε σε 300 αντίτυπα με ευθύνη του συγγραφέα σε συνεργασία με τις εκδόσεις "Παρατηρητής"), Θεσσαλονίκη (σελ. 307).
(1987) Kafkalas, G., Spatial Integration of Production: a case study of the non-ferrous sector with special reference to Greece, D.Phil. University of Sussex
https://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/23361
(1992) Καυκαλάς Γ., Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωρική Ολοκλήρωση: χωροθετική οργάνωση της βιομηχανίας και τοπικά παραγωγικά συστήματα στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής (σελ. 132).
(2000), Ανδρικοπούλου Ε. και Γ. Καυκαλάς, Χωρικές Επιπτώσεις των Ευρωπαϊκών Πολιτικών στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο, ΥΠΕΧΩΔΕ-ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ
(2016) Λαμπριανίδης, Λ., Καυκαλάς, Γ. και Θ. Καλογερέσης, Επιμέλεια, Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό: Νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα, ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα.
(2003) Γετίμης Π. και Καυκαλάς Γ., επιμέλεια, Μητροπολιτική Διακυβέρνηση: Διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα, Αθήνα: ΙΑΠΑΔ & Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ

ΕΡΕΥΝΕΣ

(1995-1996) Comparative Study on Regional systems for the anticipation of skill needs and the design, implementation and evaluation of training programs, Επιστημονικός υπεύθυνος Π. Γετίμης. Συντονιστής από την πλευρά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και υπεύθυνος της Συνθετικής Έκθεσης, Γ. Καυκαλάς. Χρηματοδότηση από τη DGXXII: Education, Training and Youth/Task force.

(1997) Οργανόγραμμα λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής, Συντονιστική ομάδα: Γ. Αλέγρας, Π. Γετίμης, Γ. Καυκαλάς και Σ. Τσιακίρης. Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής,

(1995-98) Περιφερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα RTP Κεντρικής Μακεδονίας, Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος: Ν. Κομνηνός (Επιστ. υπεύθυνος), Γ. Καυκαλάς και Σ. Τσιακίρης. Χρηματοδότηση: ΥΜΑΘ και EE/DGXVI.

(1994) Χωροταξική διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος από της συγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε παράκτιες περιοχές, Επιστ. υπεύθυνος Γ. Καυκαλάς. Χρηματοδότης: ΥΠΕΧΩΔΕ

(1992) Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της σύνδεσης των ενεργειών των διαρθρωτικών ταμείων στα πλαίσια των ΠΕΠ και ΜΟΠ στην Ελλάδα, Επιστ. υπεύθυνη Ε. Ανδρικοπούλου.  Ανάθεση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Γενική Διεύθυνση XVI).

(1986) Μορφές Περιφερειακής Ολοκλήρωσης, Τοπική Ανάπτυξη και Μέτρα Περιφερειακής Πολιτικής: Μια εναλλακτική προσέγγιση αξιολόγησης των χωροταξικών ρυθμίσεων, Επιστ. υπεύθυνη, Ε. Ανδρικοπούλου. Χρηματοδότηση: ΥΠΕΤ.

(1982-1984) Industrialisation, regional labour market and productive investments by remigrants in a peripheral region: the case of Thraki in Northern Greece. Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Α.-Φ. Λαγόπουλος (ΑΠΘ) και C. Lienau (Πανεπιστήμιο Münster). Χρηματοδότηση Stiftung Volkswagenwerk.

(1976-1978) Διερεύνηση του Δικτύου Αστικών Οικισμών στην Ελλάδα. Επιστημονικός υπεύθυνος Α.-Φ. Λαγόπουλος. Χρηματοδότηση ΤΕΕ. (εκδόσεις της Έδρας Β΄ Πολεοδομίας ΑΠΘ)