Σχεδιάζοντας για ένα άγνωστο μέλλον: οι προκλήσεις της προσαρμογής στον covid-19

Το Nordregio Magazine  (https://nordregio.org/nordregio-magazine/#) αφιέρωσε το 3ο τεύχος του 2020 στις προοπτικές ανάκαμψης των περιφερειών μετά την πανδημία του COVID-19. Η ευρωπαϊκή έκδοση του Politico  (https://www.politico.eu/article/the-death-of-the-city-coronavirus-towns-cities-retail-transport-pollution-economic-crisis/) εξετάζει την  κατάσταση στις πόλεις μετά την πανδημία με τον αποφαντικό τίτλο «The Death of the City”. Όσα αναφέρονται στις δυο αυτές περιπτώσεις αντανακλούν

More »
Χωρικός σχεδιασμός και η εξελικτική ευφυία των πόλεων

Στη διάρκεια της  πανδημίας του COVID-19 οι πόλεις έγιναν κύριες εστίες εξάπλωσης και βρέθηκαν γρήγορα σε μια εναλλακτική πραγματικότητα όπου αναδύθηκαν επείγοντα νέου τύπου προβλήματα με μορφές και διαστάσεις για τις οποίες δεν υπήρχαν διαθέσιμες λύσεις. Μήπως όμως θα έπρεπε ως ένα τουλάχιστο βαθμό οι πόλεις να ήταν καλύτερα προετοιμασμένες

More »
Μια εξελικτική ανάγνωση του χωρικού σχεδιασμού

Στο βιβλίο του The Case Against Reality: Why Evolution Hid the Truth from Our Eyes (Norton 2019), ο Donald Hoffman παρουσιάζει διαγραμματικά τη σχέση ανάμεσα στην αντίληψη και τη δράση  εισάγοντας παράλληλα την Αντιληπτική Θεωρία Διεπαφής (Interface Theory of Perception). Ο κόσμος είναι η εξωτερική ως προς το δρών υποκείμενο

More »
Ο χωρικός σχεδιασμός στο σύμπαν των υπολογιστικών διαδικασιών

O Stephen Wolfram δημιουργός του δημοφιλούς υπολογιστικού λογισμικού Mathematica,  σε πρόσφατη ομιλία του στο πλαίσιο της ομάδας του Edge (https://www.edge.org/memberbio/stephen_wolfram)  με τίτλο Mining the Computational Universe, σημειώνει ότι οι πολύπλοκες υπολογιστικές διαδικασίες είναι ευρύτατα διαδεδομένες στη φύση και ενσωματώνονται όλο και πιο συχνά σε πολλά ανθρώπινα επιτεύγματα. Έτσι, σε πρώτο

More »
Ο καλλιεργητής, ο μαραγκός και τα όρια του χωρικού σχεδιασμού

Η Alison Gopnik στο βιβλίο της The Gardener and the Carpenter (Farrar, Straus and Giroux, NY 2016) διατυπώνει την άποψη ότι η φροντίδα των παιδιών δεν θα πρέπει να έχει στόχο ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Αντίθετα η φροντίδα τους θα πρέπει να αφήνει χώρο στη φαντασία και δημιουργικότητα που διαθέτουν και

More »
Το αστικό πολυσύμπαν, ο χωρικός σχεδιασμός και οι δυνατότητες προσαρμογής της πόλης

Κάθε πόλη έχει τη δική της ιδιαίτερη διαδρομή. Μια διαδρομή που σφυρηλατείται σε κάθε στιγμή από τις μυριάδες δράσεις των κατοίκων της πόλης μέσα σε συνθήκες που μεταβάλλονται συνεχώς και ανάγονται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα από το τοπικό έως το πλανητικό. Αυτές οι συνεχείς αλληλεπιδράσεις και οι μετασχηματισμοί που προκύπτουν

More »
Ο χωρικός σχεδιασμός ως «Deus ex Machina» για την εξέλιξη των χωρικών μορφών

Στην αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία οι πολίτες που αποφεύγανε το καθήκον συμμετοχής στην εκκλησία (συνέλευση) του δήμου όπου παίρνονταν όλες οι σημαντικές αποφάσεις για τη διακυβέρνηση της πόλης και συνέχιζαν τις υπόλοιπες δραστηριότητες τους στην αγορά,  στιγματίζονταν με ένα κόκκινο νήμα. Το νήμα που συνδέει με αυτό τον τρόπο την εκκλησία

More »
Ο χωρικός σχεδιασμός και η στροφή προς τις εξελικτικές προσεγγίσεις

Τα πρότυπα του χωρικού σχεδιασμού στρέφονται σταδιακά προς εξελικτικές προσεγγίσεις με τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων (αλγορίθμων) προκειμένου να υποστηρίξουν την προσαρμοστική ικανότητα των χωρικών ενοτήτων. Ο Richard Dawkins στο βιβλίο του The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design, συγκρίνει την ανθρώπινη ικανότητα για σχεδιασμό

More »
Ο χωρικός σχεδιασμός σε αναζήτηση συναίνεσης και λογικής

Ο σκοπός και η αποστολή του χωρικού σχεδιασμού περιγράφεται σε πολλά κείμενα,  άρθρα, βιβλία, μανιφέστα και επίσημα έγγραφα, με διαφορετικούς τρόπους και εμφάσεις αλλά και σημαντικές επικαλύψεις. Οι περισσότερες διατυπώσεις συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι ο χωρικός σχεδιασμός προσβλέπει μια καλύτερη και πιο ανθεκτική και βιώσιμη σχέση του φυσικού με το

More »
Γνωρίζουμε τις ερωτήσεις στις απαντήσεις που δίνει ο χωρικός σχεδιασμός;

Σύμφωνα με τον υπολογιστή “deep thought” στο βιβλίο του Douglas Adams,  The Hitchhiker‘s Guide to the Galaxy (1979), o αριθμός 42 είναι η απάντηση στην απόλυτη ερώτηση για τη ζωή, το σύμπαν και τα πάντα. Το νόημα όμως αυτής της ερώτησης παραμένει άγνωστο και σύμφωνα πάντα με τον “deep thought”

More »
Το ανέφικτο όραμα του τεκμηριωμένου σχεδιασμού ή ο σχεδιασμός ως διαδικασία μάθησης

Οι διαδρομές του χωρικού σχεδιασμού φαίνεται πως συγκλίνουν στην αναγνώριση του τεκμηριωμένου σχεδιασμού (evidence based planning) ως το τρέχον state of the art. Από τη μια πλευρά πρόκειται για καλά νέα απέναντι στην ενδημική αυθαιρεσία των πολιτικών αποφάσεων και των δημιουργικών εμπνεύσεων που συνοδεύουν συχνά όλες τις παραδοσιακές μορφές του

More »
Τι πραγματικά γνωρίζουμε για τις πόλεις ή το παράδοξο του χωρικού σχεδιασμού

Η πόλη πρέπει να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες της συλλογικής διαβίωσης. Ο χωρικός σχεδιασμός θα πρέπει να προβλέπει αυτές τις ανάγκες και να εξελίσσεται σε παράλληλες κατευθύνσεις προκειμένου να εξασφαλίζει τόσο την τεχνική επάρκεια όσο και την κοινωνική αποδοχή των σχεδιαστικών προτάσεων. Ο τρόπος που μαθαίνουμε είναι υιοθετώντας θεωρίες που

More »