ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ   Κάτω από τον γενικό τίτλο «Περιφερειακές Πολιτικές και πρωτοβουλίες» εντάσσονται τα παρακάτω μαθήματα τα οποία διδάχθηκαν με ευθύνη της Ελένης Ανδρικοπούλου: 1991-94 Περιφερειακές πολιτικές και τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 1995-98 Περιφερειακές πολιτικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Το ζήτημα της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής 1998-00 Περιφερειακή Πολιτική

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ   Κάτω από τον γενικό τίτλο «Περιφερειακή Ολοκλήρωση και Χωροταξία» εντάσσονται τα παρακάτω μαθήματα τα οποία διδάχθηκαν με ευθύνη του Γρηγόρη Καυκαλά: 1989-1992: Περιφερειακή Ολοκλήρωση στις χώρες της ΕΟΚ 1992-1995: Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά 1995-1998: Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωροταξία στην ΕΕ 1998-2001: Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωροταξία στην ΕΕ 2002-2007:

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Στόχος του μαθήματος είναι να αναλύσει τις σχέσεις των πόλεων και περιφερειών με το ψηφιακό χώρο σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο επικεντρώνοντας στην παρουσία Ευρωπαϊκών πόλεων/περιφερειών στο Διαδίκτυο. Το μάθημα διδάχτηκε με ευθύνη του Γρηγόρη Καυκαλάς και επιδιώκει την εξοικείωση με το σύγχρονο φαινόμενο του ‘ψηφιακού’ χώρου και