ΒΙΒΛΙΑ

(2002), Heinelt, H., Getimis, P., Kafkalas, G., Smith, R. and E. Swyngedouw, editors, Participatory governance in multi-level context: concepts and experience, Opladen: Leske and Budrich.
(2000) Ανδρικοπούλου Ε. και Γ. Καυκαλάς, επιμέλεια, Ο Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος: η διεύρυνση και η γεωγραφία της ευρωπαϊκής ανάπτυξης, Αθήνα: Θεμέλιο
(1995), Ανδρικοπούλου Ε., Οι Περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής από τη Συνθήκη της Ρώμης έως το Μaastricht, Αθήνα: εκδόσεις Θεμέλιο. Σελίδες 512.
(1992) Dunford M. and G. Kafkalas editors, Cities and Regions in the New Europe, London: Belhaven/Pinter.
(1992) Getimis P. and G. Kafkalas, editors, Urban and Regional Developmnet in the New Europe, Athens: TOPOS Special Series

ΕΡΕΥΝΕΣ

(1998) LEONARDO project: Creation of an Innovative Educational Package for the Training of Training Designers. Συντονιστής της ερευνητικής συμβολής της ομάδας του ΑΠΘ, Γ.Καυκαλάς. Γενικός συντονισμός από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LEONARDO. Το προϊόν ήταν ένας τόμος εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή CD-ROM:

(1998) LEONARDO project: The Intelligent region: capacity building in regional economic agencies, Συντονιστής της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΘ, Γ. Καυκαλάς. Γενικός συντονισμός από την Welsh Development Agency and EE/DGXXII, Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo da Vinci, DGXXII.

(1995-1996) Comparative Study on Regional systems for the anticipation of skill needs and the design, implementation and evaluation of training programs, Επιστημονικός υπεύθυνος Π. Γετίμης. Συντονιστής από την πλευρά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και υπεύθυνος της Συνθετικής Έκθεσης, Γ. Καυκαλάς. Χρηματοδότηση από τη DGXXII: Education, Training and Youth/Task force.

(1990)  Innovation led development and the European labour market Έκθεση (G.Kafkalas και M.Dunford) που ετοιμάστηκε για την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Γενική Διεύθυνση V).