ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Το θεωρητικό μάθημα ‘Τάσεις και πρακτικές της νέας ευρωπαϊκής πολεοδομίας” εξετάζει τις θεωρητικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης των πόλεων και  τις πρακτικές της πολεοδομίας εστιάζοντας στην Ευρωπαϊκή εμπειρία και ιδιαίτερα στην περίοδο μετά το 1980 με αναφορές σε προηγούμενες περιόδους.  Ξεκίνησε να διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 και συνέχισε

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η κριτική επανεξέταση αστικών παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί στον ευρωπαϊκό χώρο από το 2000 και μετά, έχοντας σαφη προσανατο- λισμό στην προώθηση της βιωσιμότητας των πόλεων.  Η διαδικασία επεξεργασίας του θέματος ισοδυναμεί με διαδικασία  ‘αντίστροφης μηχανικής’ (reverse engineering). Με δεδομένο τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του