ΒΙΒΛΙΑ

(1979) Ανδρικοπούλου Ε., Καυκαλάς Γ. και Λαγόπουλος Α.-Φ., Θεσσαλονίκη: πολεοδομική διερεύνηση, κριτική ρυθμιστικών προτάσεων και προοπτικές εξέλιξης της πόλης, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής (σελ. 119, χάρτες 16).
1. Ζιώγου Α., Καυκαλάς Γ., Παπάκος Κ. και Παπουτσή Α. (1979) Χωροθέτηση της Βιομηχανίας και Βιομηχανική Ρύπανση: μελέτη της περιοχής Θεσσαλονίκης (κυκλοφόρησε σε 200 αντίτυπα με ευθύνη του Συμβουλίου Προστασίας Περιβάλλοντος ΥΒΕ), Θεσσαλονίκη (σελ. 203)
(1999), Καυκαλάς Γ., Θεσσαλονίκη: Μείωση της μονοκεντρικότητας στο πολεοδομικό συγκρότημα και ο ρόλος του τριτογενούς τομέα, ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΡΘΕ και ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ (σελ. 192).
(1994) Καυκαλάς Γ. και Κ. Σπυριδωνίδης επιμέλεια, Θεσμοί παρέμβασης στα κέντρα πόλεων, Θεσσαλονίκη: Art of Text
(2003) Γετίμης Π. και Καυκαλάς Γ., επιμέλεια, Μητροπολιτική Διακυβέρνηση: Διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα, Αθήνα: ΙΑΠΑΔ & Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ
(2008), Καυκαλάς, Γ., Λαμπριανίδης, Λ. και Ν. Παπαμίχος, επιμέλεια, Η Θεσσαλονίκη στο Μεταίχμιο: η πόλη ως διαδικασία αλλαγών, Αθήνα, ΚΡΙΤΙΚΗ.

ΕΡΕΥΝΕΣ

(1997) Ανάδειξη Θαλασσίου Μετώπου Θεσσαλονίκης – Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός, Επιστημονική ευθύνη του φακέλου προδιαγραφών: Γ. Καυκαλάς και Ν. Σπυριδωνίδης. Χρηματοδότηση: Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας–Θεσσαλονίκη 1997.

(1994) Χωροταξική διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος από της συγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε παράκτιες περιοχές, Επιστ. υπεύθυνος Γ. Καυκαλάς. Χρηματοδότης: ΥΠΕΧΩΔΕ

(1993) Στρατηγικές Επιλογές Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, Επιστ. υπεύθυνος Γ. Καυκαλάς. Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

(1985) Βιομηχανία στη Θεσσαλονίκη: κλαδική και χωροθετική ανάλυση. Επιστημονικός υπεύθυνος Α.-Φ. Λαγόπουλος. Χρηματοδότηση: ΥΧΟΠ. Έχει κυκλοφορήσει (Έκδοση του Τομέα Χωροταξικού και Πολεοδομι­κού Προγραμματισμού και Σχεδιασμού ΑΠΘ)