Καυκαλάς, Γ. (2016) Ευτοπία ή Δυστοπία; προλαβαίνοντας το μέλλον της πόλης... Κείμενο στην ενότητα ΓΝΩΜΕΣ του blog του ΤΕΕ-ΤΚΜ, 31 Μαρτίου 2016.

Καυκαλάς, Γ. (2013), Ο χωρικός σχεδιασμός και η γοητεία της διεπιστημονικής συνεργασίας. Παρουσίαση του βιβλίου Χώρου ζητήματα: Θεωρίες και μεθοδολογίες για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη, ΤΜΧΑ/ΑΠΘ, Εκδόσεις ΖΗΤΗ: Θεσσαλονίκη, Γεωγραφίες, τ.26, 131-133

Ομάδα Πρωτοβουλίας ‘ΠΟΛΗ+ΚΡΙΣΗ’ (2013) «Θέσεις και θεματικές για τις πόλεις και την οικονομική́ κρίση»,  τ.12 Οκτώβριος 2013, Ενημερωτικό́ Δελτίο Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης , σ. 37-43 

Καυκαλάς Γ. (2010)  «Χωρικές συνιστώσες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης»,  τ.06 Απρίλιος 2010, Ενημερωτικό́ Δελτίο Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, σ. 21-22.

Καυκαλάς, Γ. (2009) Χωρικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα και η πορεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Άρθρο στο περιοδικό: Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,  ΠΕΕΚΠΕ, τ. 43-3 σ.17-19.

Καυκαλάς Γ. (2008) «Διαφάνεια και Λογοδοσία Ενάντια στον Πολεοδομικό Αυταρχισμό», ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21, Διμηνιαία Έκδοση (Αθήνα: Alpha Pack Ltd), τ.24, σ.66-67.

Καυκαλάς, Γ., Λαμπριανίδης, Λ. και Ν.Παπαμίχος (2007) “Πόσο αναγκαία είναι η υποθαλάσσια αρτηρία για την Θεσσαλονίκη;” Το ίδιο κείμενο έχει δημοσιευτεί ολοκληρωμένο αλλά με διαφορετική  μορφή στην εφημερίδα Μακεδονία και στον ιστότοπο Νομος και φυση  

Ανδρικοπούλου, Ε. (2004) Παρουσίαση του βιβλίου των Πετράκου, Γ. και Ψυχάρη, Γ., Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα: Θεμέλιο, ΑΕΙΧΩΡΟΣ 3(1), σ. 188-193.

Ανδρικοπούλου, Ε. (2001) Παρουσίαση της έκτης περιοδικής έκθεσης για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση και ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΤΟΠΟΣ, τ.16/2001, σ.169-172.

Ανδρικοπούλου, Ε. (2001) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας “Χωρικές Επιπτώσεις των Ευρωπαϊκών Πολιτικών”, ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, τ.2, σ.120-127.

Andrikopoulou, E. (1999) Book review: Bachter, J. and Turok, I., editors, The Coherence of EU Regional Policy: contrasting perspectives on the structural funds, London: Jessica Kingsley (1977), p.405, European Planning Studies, p.116-117.

Kafkalas G. (1998) “Sustainable indicators: Report of the Project on indicators of sustainable development” by B. Moldan and S. Billharz eds., John Wiley, Chichester 1997, Βιβλιοκρισία Regional Studies, vol. 32/6, pp.584-585

Ανδρικοπούλου, Ε. (1998) Βιβλιοκριτική: Bachter, J. and Turok, I., editors, The Coherence of EU Regional Policy: contrasting perspectives on the structural funds, London: Jessica Kingsley (1997), p.405, ΤΟΠΟΣ, τ.14/98, σ.155-160.

Καυκαλάς Γ. (1997), «Μείωση της μονοκεντρικότητας και ο ρόλος του τριτογενή τομέα στο Πολεδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης».  Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνητικού προγράμματος, ΤΟΠΟΣ: Eπιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών, τ.13/97, σσ.101-106.

Ανδρικοπούλου, Ε. (1997) Παρουσίαση της  της πρώτης έκθεσης για την οικονομική και κοινωνική συνοχή 1996, ΤΟΠΟΣ, τ.12/97, σ.133-140.

Ανδρικοπούλου, Ε. (1995) Παρουσίαση της έκθεσης Ευρώπη 2000+ Συνεργασία για τη Χωροταξία στην Ευρώπη, ΤΟΠΟΣ, τ.10/95, σ.153-161.

Γετίμης Π. και Γ. Καυκαλάς (1991) “Ανθρώπινοι πόροι και οικονομική ανάπτυξη. Κριτική θεώρηση των προγραμμάτων κατάρτισης του ΜΟΠ Αττικής”. Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνητικού προγράμματος, ΤΟΠΟΣ: Eπιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών, τ.2, σσ.148-152.

Καυκαλάς Γ. (1991) “The condition of postmodernity: an inquiry into the origins of cultural change” by D. Harvey, Oxford: Basil Blackwell, 1989, pages 378, Βιβλιοκρισία, ΤΟΠΟΣ: Eπιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών, τ.2, σσ.119-122.

Ανδρικοπούλου, Ε. (1991) Παρουσίασης της έρευνας “Αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης/επιμόρφωσης και αγορά εργασίας στον Ν. Καρδίτσας”, ΤΟΠΟΣ, τ.3/91, σ.164-168.

Καυκαλάς Γ. (1990) “Microcircuits of capital: `sunrise’ industry and uneven development” by K. Morgan and A. Sayer, Oxford: Polity Press, 1988, 321 pages, Βιβλιοκρισία, ΤΟΠΟΣ: Eπιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών, τ.1, σσ.137-140.

Kafkalas G. (1990) “Microcircuits of capital: `sunrise’ industry and uneven development” by K. Morgan and A. Sayer, Polity Press, (published in the USA by Harper and Row, NY), 1988, 321 pages. Book Reviews, Environment and Planning A, vol.22, pp 1121-1123.

Καυκαλάς Γ. (1987) “Uneven development and regionalism by C.Hadjimichalis, Croom Helm, 1987”, Bιβλιοκριτική, Πόλη και Περιφέρεια, 13, σελίδες 153-157.

Καυκαλάς Γ. (1987) “Χωρική ολοκλήρωση και βιομηχανική παραγωγή: κλαδικά συστήματα και προοπτικές περιφερειακής ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα” πρακτικά του συνεδρίου Η Βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, ΤΕΕ/ΤΚΜ. Τεχνική Ενημέρωση Ειδική Εκδ. σ. 71-73

Ανδρικοπούλου, Ε. (1983) Κριτική παρουσίαση του βιβλίου The Anatomy of Job Loss των Massey, D. and Meegan, R., Πόλη και Περιφέρεια, τ.6, σ.107-111.

Καυκαλάς Γ. (1982) “Κριτική παρουσίαση του βιβλίου Social Theory and the Urban Question του P. Saunders (Hutchinson, London, 1981)”, Πόλη και Περιφέρεια τ.4-5, Μάιος-Δεκέμβριος, σ.133-138.

Καυκαλάς Γ. (1981) “Κριτική παρουσίαση εισηγήσεων στο Συνέδριο του ΤΕΕ για την Ανάπτυξη της Ελλάδας (Μάιος 1981)”, Πόλη και Περιφέρεια τ.2, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, σ.93-101.

Καυκαλάς Γ. (1981) “Κριτική παρουσίαση του βιβλίου Regions in Crisis: new perspectives in European regional theory των J. Carney, R. Hudson, J. Lewis (eds), (Croom Helm, London, 1980)”, Πόλη και Περιφέρεια, 1, Μάιος-Αύγουστος σ.91-98.

Ανδρικοπούλου Ε., Γ. Καυκαλάς και Ν. Κομνηνός (1980) “Θεσσαλονίκη 2000: κριτική παρουσίαση της έκθεσης της Εταιρείας Μελετών Περιβάλλοντος”, Τεχνική Ενημέρωση, 18, Μάιος-Ιούνιος, σ.43-52.

Καυκαλάς Γ. (1976) “Χώρος και Κοινωνία: οι αντιφάσεις του εκσυγχρονισμού και η πραγματικότητα της ελληνικής εμπειρίας”, Οικονομικός Ταχυδρόμος, αρ. φύλλου 1143, 1.4.1976.