Ανδρικοπούλου E., Καυκαλάς Γ., Κακδέρη Χ., Τασοπούλου Α. (2015) Διαδρομές περιφερειακής ανθεκτικότητας: επιπτώσεις της κρίσης και προοπτικές χωρικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τ.20., σ.4-31.

Καυκαλάς, Γ. (2013) Σχολιάζοντας την αμηχανία των θεωριών χωρικής ανάπτυξης απέναντι στην κρίση, Περιφέρεια: Επιστημονική επιθεώρηση για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, τ.3., Αθήνα: RAPID ΕΠΕ

Καυκαλάς, Γ. και Πιτσιάβα, Μ. (2013) Xωρικές επιπτώσεις των μεταφορών και πολιτικές προώθησης της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τ.18

Ανδρικοπούλου, Ε., Καυκαλάς, Γ. (2008) Κατασκευάζοντας» το εννοιολογικό περιεχόμενο της εδαφικής συνοχής, στο αφιέρωμα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη και Εδαφική Συνοχή του περιοδικού Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τ.10, σ. 218-234, Αθήνα, Παπαζήσης

Καυκαλάς, Γ. (2006) Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός και μητροπολιτική διακυβέρνηση: ευρωπαϊκή εμπειρία και το παράδειγμα της ΘεσσαλονίκηςΓεωγραφίες, τ.12, 11-24

Andrikopoulou, E. (2005) The regions in the European Union, Territorium, Special Issue, Spatial Planning in East and South Europe, no3, June, p. 34-42.

Καυκαλάς, Γ. (2004) Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη: βασικές έννοιες και επισημάνσεις, Τεχνικά Χρονικά, Διμηνιαία Έκδοση, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2004

Ανδρικοπούλου, Ε. (2004) Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: τρόπος λειτουργίας τους ως τμήμα του ευρωπαϊκού χώρου, Τεχνικά Χρονικά – Διμηνιαία (ηλεκτρονική) έκδοση, τ.4, Ιούλιος-Αύγοσυτος.

Γετίμης Π. και Γ. Καυκαλάς (2001) Η επιστημονική σκέψη για το χώρο στην Ελλάδα 1974-2000: απόπειρα αποτίμησης και σκέψεις για το μέλλονΤΟΠΟΣ: Eπιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών, τ.16/01, σ. 3-14.

Καυκαλάς, Γ. (2000) Ο νέος ευρωπαϊκός χώρος και η ΝΑ Ευρώπη, Εξωτερικά Θέματα, τ.1, σ. 84-92

Καυκαλάς, Γ. (2000) Βιώσιμη ανάπτυξη: μια διεθνώς ανοιχτή συζήτηση για τη σχέση ανάπτυξης και περιβάλλοντοςΠεριβάλλον και Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, τ.4, σ. 513-521.

Καυκαλάς, Γ. (2000) Πανεπιστήμιο και ανάπτυξη: διλήμματα και προτεραιότητεςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, έκδοση Ομίλου Πανεπιστημιακών, Αθήνα, τ.2, σ. 119-131

Γετίμης Π. και Γ. Καυκαλάς (1994) Η μελέτη της αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα: θέματα και εμφάσεις στο περιοδικό ΤΟΠΟΣ 1990-1994ΤΟΠΟΣ: Eπιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών, τ. 9/95, σ.171-193.

Γετίμης Π., Γ. Καυκαλάς και Δ. Οικονόμου (1994) Χωροταξία και περιβάλλον: Νέοι θεσμοί και συμβίωση για το μέλλον, ΤΟΠΟΣ, Αφιέρωμα Χωροταξία – Περιβάλλον, τ.8/94, σ. 5-14.

Γετίμης Π. και Γ. Καυκαλάς (1994) Αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων: Μεθοδολογία και αξιακό πλαίσιοTΟΠΟΣ: Επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών, τ.7. σ. 5-20.

Ανδρικοπούλου, Ε. (1994) Συγκρότηση και προοπτικές της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΤΟΠΟΣ: Επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών, τ.7, σ. 21-43.

Getimis P. and G. Kafkalas (1992) Local development and forms of regulation: fragmentation and hierarchy of spatial policies in GreeceGeoforum, vol.23, No1, pp.73-83.

Ανδρικοπούλου, Ε. (1991) Προβλήματα των νέων θεσμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τοπική Αυτοδιοίκηση, τ.3-4 (75-76), Ιούλιος-Οκτώβριος, σ.109-113.

Γετίμης Π. και Γ. Καυκαλάς (1990) Τοπική ανάπτυξη και μορφές κρατικής ρύθμισης στην ΕλλάδαTΟΠΟΣ: Επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών, τ.1, σ. 3-20.

Ανδρικοπούλου, Ε. (1990) Βιομηχανικές δομές και τάσεις αναδιάρθρωσης στη δεκαετία του ’80: το παράδειγμα των περιοχών Θεσσαλονίκης και Θράκης, ΤΟΠΟΣ: Επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών, τ.1, σ.47-79.

Andrikopoulou, E. (1987) Regional policy and local development prospects in a Greek peripheral region: the case of Thraki, Antipode, v.19/1, p.7-24.

Kafkalas G. (1987) State and capital as the agents of spatial integration in the world economyEnvironment and Planning D: Society and Space, vol.5, p.303-318.

Kafkalas G. (1985) Location of Production and Forms of Spatial Integration: theoretical considerations and some examples from the non-fuel minerals sectorInternational Journal of Urban and Regional Research, v.9, n.2, 1985, p.233-253.

Ανδρικοπούλου, Ε. (1983) Η θεωρία των πόλων ανάπτυξης και η εφαρμογή τους στο γαλλικό περιφερειακό προγραμματισμό, Πόλη και Περιφέρεια, τ.6, Ιανουάριος-Αορίλιος, σ. 7-29.

Καυκαλάς Γ. (1981) Η Περιφερειακή Οργάνωση της Ελληνικής Οικονομίας 1948-1974, Πόλη και Περιφέρεια, τ.2 2, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, σ.7-38.

Ανδρικοπούλου, Ε. (1981) Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης 1981-85, κριτική παρουσίαση, Πόλη και Περιφέρεια, τ.2, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, σ. 103-107.

Ανδρικοπούλου, Ε. (1981) Μαρξιστικές προσεγγίσεις στην ανάλυση των περιφερειακών θεμάτων, Πόλη και Περιφέρεια, τ.1, Μάιος-Αύγουστος, σ.29-45.

Καυκαλάς Γ. (1981) Η Περιφερειακή Ολοκλήρωση στη Βιομηχανία Βωξίτη – Αλουμίνας – Αλουμινίου, Τεχνικά Χρονικά: Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε., περιοχή Α, τ.1, τ.1-2, Ιανουάριος-Ιούλιος 1981, σ.63-86.

Καυκαλάς Γ. (1979) Περιφερειακή Ανάπτυξη και Συσσώρευση του ΚεφαλαίουΣύγχρονα Θέματα, τ.6, Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1979, σ.53-62.

Ανδρικοπούλου (Καυκαλά) Ε. (1979) Επιπτώσεις των σεισμών στη Θεσσαλονίκη, Σύγχρονα Θέματα, τ.5., Ιούνιος-Αύγουστος, σ. 69-74.

Σχολιάστε