ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

 

Κάτω από τον γενικό τίτλο «Περιφερειακές Πολιτικές και πρωτοβουλίες» εντάσσονται τα παρακάτω μαθήματα τα οποία διδάχθηκαν με ευθύνη της Ελένης Ανδρικοπούλου:

1991-94 Περιφερειακές πολιτικές και τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

1995-98 Περιφερειακές πολιτικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Το ζήτημα της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής

1998-00 Περιφερειακή Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2000-03 Περιφερειακή Πολιτική και Χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2003-08 Χωροταξία και αστική ανάπτυξη: Ευρωπαϊκές πολιτικές και οι επιδράσεις στην Ελλάδα συνοχής

1991-2000

Την περίοδο 1991-2000 τα μαθήματα εστιάζουν στις χωρικές πολιτικές και ιδιαίτερα στη σημασία και το ρόλο της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μάθημα ενισχύθηκε χρηματοδοτικά ύστερα από υποβολή προτάσεων από το πρόγραμμα Jean Monnet (European Integration Studies in Universities) για τα έτη 1991-92 και 1995-96.

Το βασικό εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων περιλαμβάνει διδακτικές σημειώσεις και συμπληρωματικό βιβλιο­γραφικό υλικό και από το 1994-95 το βιβλίο Ανδρικοπούλου Ε. «Οι Περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής από τη Συνθήκη της Ρώμης έως το Μaastricht», Αθήνα: εκδόσεις Θεμέλιο, 1995.

2000-2008

Ο προσανατολισμός των μαθημάτων εμπλουτίζεται μετά το 2000-01 με θέματα χωροταξίας και αστικής ανάπτυξης και συμπληρωματικά προτείνεται το βιβλίο Ε. Ανδρικοπούλου και Γ. Καυκαλάς Επιμ. «Ο Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος: η διεύρυνση και η γεωγραφία της ευρωπαϊκής ανάπτυξης», Αθήνα: Θεμέλιο, 2000.

Την περίοδο 2000-08 τα μαθήματα εμβαθύνουν σε ζητήματα που αφορούν τη χωροταξία και την αστική ανάπτυξη καθώς και την  κατανόηση των εξελίξεων στον ευρωπαϊκό χώρο και την Ελλάδα. Στα θέματα χωροταξίας, βασικά σημεία αναφοράς είναι το «Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου», η έννοια της εδαφικής συνοχής, η έννοια της πολυκεντρικής οργάνωσης του οικιστικού δικτύου και η προώθηση της συνεργασίας για τη χωροταξία στην Ευρώπη. Στα θέματα αστικής ανάπτυξης, κυριαρχούν οι παρεμβάσεις που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο δύο κυρίως πολιτικών της πολιτικής συνοχής (τα προγράμματα, τα σχέδια και οι δράσεις στις αστικές περιοχές) και του περιβάλλοντος (βιώσιμη αστική ανάπτυξη).

 

Στο πλαίσιο των μαθημάτων οργανώθηκε σε χώρο του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, ημερίδα στις 25 Μαϊου 1992 με θέμα «Περιφερειακές Πολιτικές της Ευρω­παϊκής Κοινότητας: Τάσεις και Προοπτικές». Το 1997 εγκαινιάστηκε ο θεσμός της ‘ευρωπαϊκής διάλεξης’, με προσκεκλημένους ομιλητές τον  Λουκά Τσούκαλη, Καθηγητή ΕΚΠΑ (9 Μαϊου 1997) και τον Δρ. Αχιλλέα Μητσό, Διευθυντή Κοινωνικό-οικονομικής Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1 Ιουνίου 1997).

Τα ζητήματα που εξετάστηκαν στα μαθήματα συνδέονταν άμεσα με τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι νόμοι χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης (Ν.2742/1999) και βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης των πόλεων (Ν.2508/1997), το γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και τα αντίστοιχα περιφερειακά, τα αστικά πιλοτικά σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τα προγράμματα URBAN σε αρκετές ελληνικές πόλεις.