ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

 

Κάτω από τον γενικό τίτλο «Περιφερειακή Ολοκλήρωση και Χωροταξία» εντάσσονται τα παρακάτω μαθήματα τα οποία διδάχθηκαν με ευθύνη του Γρηγόρη Καυκαλά:

1989-1992: Περιφερειακή Ολοκλήρωση στις χώρες της ΕΟΚ

1992-1995: Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά

1995-1998: Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωροταξία στην ΕΕ

1998-2001: Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωροταξία στην ΕΕ

2002-2007: Ψηφιακός Χώρος: οι ευρωπαϊκές πόλεις στο διαδίκτυο

 

Στο πλαίσιο των μαθημάτων οργανώθηκε σε χώρο του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, ημερίδα στις 25 Μαϊου 1992 με θέμα «Περιφερειακές Πολιτικές της Ευρω­παϊκής Κοινότητας: Τάσεις και Προοπτικές». Το 1997 εγκαινιάστηκε ο θεσμός της ‘ευρωπαϊκής διάλεξης’, με προσκεκλημένους ομιλητές τον  Λουκά Τσούκαλη, Καθηγητή ΕΚΠΑ (9 Μαϊου 1997) και τον Δρ. Αχιλλέα Μητσό, Διευθυντή Κοινωνικό-οικονομικής Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1 Ιουνίου 1997).

Το μάθημα ενισχύθηκε χρηματοδοτικά ύστερα από υποβολή προτάσεων από το πρόγραμμα Jean Monnet (European Integration Studies in Universities) για τα έτη 1992-93 και 1995-98. Την περίοδο 1999-2001 προτείνεται συμπληρωματικά με την υπόλοιποη βιβλιογραφία το βιβλίο Ε. Ανδρικοπούλου και Γ. Καυκαλάς Επιμ. «Ο Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος: η διεύρυνση και η γεωγραφία της ευρωπαϊκής ανάπτυξης», Αθήνα: Θεμέλιο, 2000.