Το βιβλίο ‘Βιώσιμες Πόλεις: Προσαρμογή και Ανθεκτικότητα σε Περιόδους Κρίσης’ είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των συγγραφέων στο πλαίσιο της ομάδας πρωτοβουλίας Πόλη+Κρίση.

 

Το βιβλίο περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια:

  1. Η βιώσιμη πόλη ως εξελικτική διαδικασία (Γρηγόρης Καυκαλάς)
  2. Η μεταβαλλόμενη γεωγραφία των πόλεων (Γεωργία Γεμενετζή)
  3. Η αστική αναγέννηση και αναζωογόνηση ως απόκριση στην αστική αλλαγή (Αθηνά Γιαννακού)
  4. Ο ρόλος της δημόσιας ιδιοκτησίας στην αστική ανάπτυξη και αναζωογόνηση (Αθηνά Βιτοπούλου)
  5. Αστική διακυβέρνηση, παραδόσεις σχεδιασμού και ο ρόλος των ειδικών (Νατάσα Τασοπούλου)
  6. Αναζήτηση της βιώσιμης και ανθεκτικής πόλης: συγκρούσεις και συναινέσεις (Ομάδα Πόλη+Κρίση)

Η προετοιμασία της ηλεκτρονικής έκδοσης χρηματοδοτήθηκε από την Πράξη «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» και είναι διαθέσιμο σε μορφή e-book και αρχείο pdf στο Αποθετήριο Κάλλιπος.