Το περιοδικό ‘Πόλη και Περιφέρεια: έκδοση μελετών του χώρου’ ιδρύθηκε το 1981 και κυκλοφόρησε σε 13 τεύχη έως το 1989. Συνολικά δημοσιεύτηκαν 53 άρθρα από τα οποία τα μισά σχεδόν στα ελληνικά (25) και τα υπόλοιπα στα αγγλικά (18), γαλλικά και σε μετάφραση στα ελληνικα (2).

Την ευθύνη της έκδοσης είχε 8-μελής συντακτική επιτροπή: Ανδρικοπούλου Ελένη, Καυκαλάς Γρηγόρης, Κομνηνός Νίκος, Λαγόπουλος Αλέξανδρος-Φ., Παπαγιαννάκης Μιχάλης, Παπαμίχος Νίκος, Χαστάογλου Βίλμα, Χατζημιχάλης Κωστής. Από το σημείωμα της συντακτικής επιτροπής στο πρώτο τεύχος του περιοδικού σηματοδοτείται ο προσανατολισμός του:

«…Ο χώρος δεν αποτελεί μια ξεχωριστή οντότητα, μια ιδιαίτερη κατηγορία φαινομένων, που θα μπορούσε να νομιμοποιήσει μια νέα, ξεχωριστή, ‘χωρική’ επιστήμη έξω από τα κοινωνικά φαινόμενα, ώστε να μπορεί εκ των υστέρων να συσχετιστεί με αυτά. Αντίθετα, αντιμετωπίζεται σαν μια έκφραση συγκεκριμένων κοινωνικών σχέσεων, χωρίς όμως να αποτελεί και το απλό καθρέφτισμά τους….»

Πρόκειται για θεωρητική παρέμβαση η οποία σε μεγάλο βαθμό αντλούσε τη δυναμική της από την ανάγκη να δοθεί μια διαφορετική απάντηση τόσο στη θεωρία όσο και στα προβλήματα που δημιουργούσε η διεθνής κρίση της 10ετίας του 1970. Σχετικά το σημείωμα της συντακτικής επιτροπής  αναφέρει:

[…] Μπροστά στον όγκο της συσσωρευμένης γνώσης […] και επαγγελματικής πρακτικής […]  θα πρέπει να αναρωτηθούμε για τον τρόπο που ορίζονται τα «προβλήματα του χώρου», για το πώς λύνονται ή τουλάχιστον με ποιον τρόπο προετοιμάζεται η λύση τους. Η σημασία αυτής της ερώτησης βρίσκεται όχι μόνον    στην ανάγκη αποσαφήνισης του κοινωνικού ρόλου αυτών των θεωριών και πρακτικών αλλά και στη χρησιμότητα που έχει μια κριτική προσέγγιση

Όμως [αυτό] δεν αρκεί […] πρέπει ταυτόχρονα να διερευνηθεί […]     η ίδια η πραγματικότητα των προβλημάτων του χώρου και οι μηχανισμοί που μορφοποιούν την πράξη που τα παράγει.

Ο χώρος δεν αποτελεί μια ξεχωριστή οντότητα, μια ιδιαίτερη κατηγορία φαινομένων, που θα μπορούσε να νομιμοποιήσει μια νέα, ξεχωριστή, “χωρική” επιστήμη έξω από τα κοινωνικά φαινόμενα […] Ο χώρος εντάσσεται με συγκεκριμένους και ιδιαίτερους τρόπους στην παραγωγή και κυκλοφορία του συνολικού κοινωνικού προϊόντος και αποτελεί οργανικό στοιχείο της διαδικασίας κοινωνικής αναπαραγωγής.

Το περιοδικό αποτέλεσε βήμα σύνδεσης και διεύρυνσης της  εγχώριας και διεθνούς συζήτησης για την οργάνωση και το σχεδιασμό του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό  διοργάνωσε  τρία διεθνή σεμινάρια που άφησαν ένα διακριτό αποτύπωμα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Το 1983 στη Νάξο με θέμα Urban and Regional Problems in the Context of European Integration

Το 1985 στη Λέσβο με θέμα Spatial Structure and Social Process (φωτογραφία)

Το 1987 στη Σάμο με θέμα Changing labour processes and new forms of urbanisation  (φωτογραφία)

Παρουσίαση του περιοδικού ‘Πόλη και Περιφέρεια΄από την Ελένη Ανδρικοπούλου στο 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΤΜΧΠΠΑ (Βόλος 27-30 Σεπτεμβρίου 2012)

Για τη διαθεσιμότητα των τευχών του περιοδικού σε βιβλιοθήκες: ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Εκτενείς περιλήψεις όλων των άρθρων του περιοδικού είναι διαθέσιμες στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ