ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Το θεωρητικό μάθημα ‘Τάσεις και πρακτικές της νέας ευρωπαϊκής πολεοδομίας” εξετάζει τις θεωρητικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης των πόλεων και  τις πρακτικές της πολεοδομίας εστιάζοντας στην Ευρωπαϊκή εμπειρία και ιδιαίτερα στην περίοδο μετά το 1980 με αναφορές σε προηγούμενες περιόδους.  Ξεκίνησε να διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 και συνέχισε έως το 2015-16 με σταδιακή ανανέωση και προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού.  Οι διαλέξεις των διδασκόντων και των προσκεκλημένων και τα προτεινόμενα συγγράμματα αντανακλούν αυτή την εξέλιξη.

2002-2007

2007-2014

2014-2016

Στην πρώτη φάση 2002-07 το περιεχόμενο του μαθήματος προσδιορίζεται σε αντιστοιχία με κεφάλαια του συλλογικού τόμου “Η Ανάπτυξη των Ελληνικών Πόλεων” που επιμελήθηκαν οι  Δημήτρης Οικονόμου και Γιώργος Πετράκος. Οι διαλέξεις του μαθήματος πραγματοποιούνται από την Ελένη Ανδρικοπούλου και τον Γρηγόρη Καυκαλά και συμπληρωματικά από τις Αθηνά Γιαννακού, Μάγδα Πιτσιάβα και τον Βασίλη Φούρκα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
Εισαγωγή : Πόλη και αστικοποίηση – αστική ανάλυση
Αστική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, αγορά γης
Οργάνωση της πόλης και οικιστική ανάπτυξη
Δίκτυα κυκλοφορίας και τεχνικών υποδομών (Μάγδα Πιτσιάβα)
Πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον (Αθηνά Γιαννακού)
Αστικά προβλήματα : κοινωνικός αποκλεισμός
Οι πόλεις ως κέντρα γνώσης – καινοτομίας (Βασίλης Φούρκας)
Δίκτυα οικισμών και συνεργασία πόλεων
Στρατηγικός πολεοδομικός σχεδιασμός και πολιτική αστικής ανάπτυξης
Πολεοδομικά σχέδια: θεσμοί και μεθοδολογία (Αθηνά Γιαννακού)
Ολοκληρωμένες πολεοδομικές παρεμβάσεις
Βιώσιμη αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Νέες μορφές αστικής διακυβέρνησης

Στη δεύτερη φάση 2007-2014 το βιβλίο των Ε. Ανδρικοπούλου, Α. Γιαννακού, Γ. Καυκαλά και Μ. Πιτσιάβα ‘Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη” προσδιορίζει και οριοθετεί  το περιεχόμενο του μαθήματος. Οι διαλέξεις του μαθήματος πραγματοποιούνται από την Ελένη Ανδρικοπούλου και τον Γρηγόρη Καυκαλά και συμπληρωματικά από τις Αθηνά Γιαννακού και Μάγδα Πιτσιάβα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
Πόλη και χωρικός σχεδιασμός: συνοπτική ιστορική αναδρομή
Θεωρητικές προσεγγίσεις του χωρικού σχεδιασμού
Πολεοδομικός σχεδιασμός και χρήσεις γης: τα κεντρικά ζητήματα (Αθηνά Γιαννακού)
Χρήσεις γης και συστήματα μεταφορών: Αστική κινητικότητα (Μάγδα Πιτσιάβα)
Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός: Τα παραδείγματα της Πράγας και της Βαρκελώνης
Ο χωρικός σχεδιασμός της Θεσσαλονίκης
Τα σχέδια ως εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού και ρύθμισης των χρήσεων γης (Αθηνά Γιαννακού)
Πολιτικές αστικών μεταφορών και σχεδιασμός δικτύων κυκλοφορίας (Μάγδα Πιτσιάβα)
Συστήματα πολεοδομικού σχεδιασμού (θεσμοί και πρακτικές)
Το παρόν και το μέλλον του χωρικού σχεδιασμού
Σύνοψη και συμπεράσματα

Το 2014 κυκλοφορεί η δεύτερη ανανεωμένη έκδοση του βιβλίου “Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη”. Την περίοδο 2014-15 οι διαλέξεις του μαθήματος ακολουθούν τη νέα δομή του βιβλίου και πραγματοποιούνται από την Ελένη Ανδρικοπούλου και τον Γρηγόρη Καυκαλά και συμπληρωματικά από τις Αθηνά Γιαννακού, Μάγδα Πιτσιάβα, Γεωργία Γεμενετζή και Νατάσα Τασοπούλου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
Πόλη και σχεδιασμός: οι βασικές συνιστώσες
Πόλη και σχεδιασμός: ιστορική αναδρομή
Κεντρικά ζητήματα και παραδόσεις πολεοδομικού σχεδιασμού (Νατάσα Τασοπούλου)
Αστική κινητικότητα και μορφές οργάνωσης πόλεων (Μάγδα Πιτσιάβα)
Βιώσιμη αστική ανάπτυξη
Μεταβαλλόμενες γεωγραφίες των πόλεων (Γεωργία Γεμενετζή)
Αστική διακυβέρνηση και στρατηγικός σχεδιασμός
Σχεδιασμός και ρύθμιση της αστικής ανάπτυξης: παραδείγματα σχεδίων (Αθηνά Γιαννακού)
Αστικές παρεμβάσεις και ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής
Αστικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα
Σύνοψη και συμπεράσματα για τη συμβολή του πολεοδομικού σχεδιασμού στη βιώσιμη πόλη

Τα αναλυτικά περιεχόμενα, τα σχήματα και οι εικόνες της ανανεωμένης έκδοσης 2014 του προτεινόμενου διδακτικού βιβλίου καθώς και το πρώτο κεφάλαιο ‘Πόλη και σχεδιασμός: οι βασικές συνιστώσες΄είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο των εκδόσεων ΚΡΙΤΙΚΗ στο σύνδεσμο της ΔΕΣΜΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η βασική δομή και τα περιεχόμενα της ακαδημαϊκής περιόδου 2014-2015 είναι προσβάσιμα στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΑΠΘ" με τον τίτλο "Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού" όπου εξετάζονται οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και έννοιες της ανάπτυξης των πόλεων και τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τις πρακτικές και μεθόδους της πολεοδομίας