• Το εξαμηνιαίο περιοδικό «ΤΟΠΟΣ: επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών», ξεκίνησε το 1990 με μια 6-μελή συντακτική ομάδα από διαφορετικά πανεπιστήμια και κυκλοφόρησε σε 15 τεύχη έως το 1998, οπότε ανάστειλε προσωρινά τη λειτουργία του. Το περιοδικό επανεκδίδεται το 2001 με νέα 11-μελή συντακτική επιτροπή και συνεχίζει έως το τεύχος 26-27 το 2006 οπότε διακόπτει οριστικά την έκδοση του.
  • Στη διάρκεια των 16 χρόνων της λειτουργίας του το περιοδικό αποτελεί εστία επιστημονικών και εκδοτικών πρωτοβουλιών και διοργανώνει συναντήσεις και συνέδρια που επηρέασαν ουσιαστικά την επιστημονική συζήτηση και την επαγγελματική πρακτική στο πεδίο της χωρικής ανάπτυξης.
  • Χαρακτηριστικά αναφέρονται: το Spetses Workshop on Policies and Institutions for the Development of Cities and Regions in The Single European Market (φωτογραφία), τα πρακτικά του οποίου κυκλοφόρησαν ως βιβλίο με τίτλο Urban and Regional Development in the New Europe (TOPOS, Athens 1993) και το συνέδριο Χώρος και Περιβάλλον: παγκοσμιοποίηση, διακυβέρνηση, βιωσιμότητα τα πρακτικά του οποίου κυκλοφόρησαν το 2003 (ΤΟΠΟΣ, Αθήνα).


Μια συνοπτική αναδρομή στην ιστορία του περιοδικού ΤΟΠΟΣ παρουσιάστηκε από τον Γρηγόρη Καυκαλά στο 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΤΜΧΠΠΑ (Βόλος 27-30 Σεπτεμβρίου 2012): ΤΟΠΟΣ: ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Μια συστηματική παρουσίαση του πλαισίου της επιστημονικής σκέψης για τον χώρο στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1974-2000 περιλαμβάνεται στο τεύχος 16/2001, που είναι το πρώτο της δεύτερης περιόδου του περιοδικού. Στο κείμενο αυτό γίνεται ανάλυση των κατευθύνσεων και των τάσεων της επσιτημονικής συζήτησης για τον χώρο με ειδικότερη έμφαση στα άρθρα που δημοσιεύτηκαν τη δεκαετία του 1990 στα πρώτα 15 τεύχη του ΤΟΠΟΣ. 

Τα τεύχη του περιοδικού ΤΟΠΟΣ είναι προσβάσιμα:

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: ΤΟΠΟΣ στο ΠΑΜΑΚ (μετά από εγγραφή)

Στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου: ΤΟΠΟΣ στο ΙΑΠΑΔ

Για τη διαθεσιμότητα των τευχών του περιοδικού σε βιβλιοθήκες: ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ