Την ακαδημαϊκή περίοδο 2014-15 η Ερευνητική Μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΜΧΑ) του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας του ΑΠΘ και η Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΕΜΠΑΠ) του Τμήματος Οικονομίας του ΠΑΜΑΚ ανάλαβαν την πρωτοβουλία να διοργανώσουν ένα Φόρουμ για την “Κρίση και την Ανάπτυξη” που περιλαμβάνει μια σειρά οκτώ εισηγήσεων με έμφαση στις επιπτώσεις και τις προοπτικές υπέρβασης της οικονομικής κρίσης στις πόλεις και τις περιφέρειες. Από την ακαδημαϊκή περίοδο 2015-16 το πρόγραμμα διαλέξεων εντάσσεται στις δραστηριότητες και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της νέας  ΕΜΧΑ.

 

Σχολιάστε