ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στόχος του μαθήματος είναι να αναλύσει τις σχέσεις των πόλεων και περιφερειών με το ψηφιακό χώρο σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο επικεντρώνοντας στην παρουσία Ευρωπαϊκών πόλεων/περιφερειών στο Διαδίκτυο. Το μάθημα διδάχτηκε με ευθύνη του Γρηγόρη Καυκαλάς και επιδιώκει την εξοικείωση με το σύγχρονο φαινόμενο του ‘ψηφιακού’ χώρου και τη σχέση του με τον πραγματικό χώρο σε ζητήματα χωρικού σχεδιασμού, πολιτικής και ανάπτυξης. Σε διάφορες ακαδημαϊκές περιόδους συμμετείχαν ως προσκεκλημένοι συνεργάτες ο Δρ Βασίλης ΦΟΥΡΚΑΣ, Πολιτικός-Μηχανικός και ο Λευτέρης Μπόζης, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης.

Στο μάθημα εξετάζονται ειδικότερα:

  • οι βασικές έννοιες και προσεγγίσεις σχετικά με τη διαδικασία ανάπτυξης και λειτουργίας της ‘ψηφιακής πόλης/περιφέρειας’
  • οι αντίστοιχες πολιτικές, πρωτοβουλίες και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • οι βασικές συνιστώσες του ‘ψηφιακού’ χωρικού σχεδιασμού, πολιτικής και ανάπτυξης μέσω παραδειγμάτων από Ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες
  • οι τύποι της ‘ψηφιακής’ πόλης/περιφέρειας και τα αντίστοιχα μοντέλα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • η γεωγραφία της ψηφιακής χωρικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προβάλλοντας τις βασικές ομοιότητες/αντιστοιχίες και διαφορές/αναντιστοιχίες με τη γεωγραφία της πραγματικής χωρικής ανάπτυξης