Η Πρωτοβουλία Πόλη+Κρίση ξεκίνησε αυτή τη σειρά διαλόγων με άτομα γνωστά για την ενεργή ανάμειξη και τη συμβολή τους σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που αναφέρονται στην ανάπτυξη και τον προγραμματισμό των πόλεων και των περιφερειών από διαφορετικές προσεγγίσεις και επιστημονικά πεδία. Η ιδέα είναι να καταγραφεί και να δημοσιοποιηθεί η ουσία νέων καινοτόμων επιχειρημάτων όπως αυτά παρουσιάζονται από τα ίδια τα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση των σχετικών συζητήσεων. Οι διάλογοι πραγματοποιήθηκαν την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2014 και παρουσιάζονται στις παρακάτω πέντε ενότητες:

Αναζήτηση της Δίκαιης και Βιώσιμης Πόλης (συντονιστής: Γρηγόρης Καυκαλάς)

Οι Μεταβαλλόμενες Γεωγραφίες των Πόλεων (συντονίστρια: Γεωργία Γεμενετζή)

Πολιτικές Αστικής Αναζωογόνησης (συντονίστρια: Αθηνά Γιαννακού)

Αξιοποίηση Δημόσιας Περιουσίας (συντονίστρια: Αθηνά Βιτοπούλου)

Παραδόσεις Σχεδιασμού και ο Ρόλος των Ειδικών (συντονίστρια: Αναστασία Τασοπούλου)

Σχολιάστε