ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Μετα-παρατηρητήριο των τρόπων αξιοποίησης της γνώσης στις διαδικασίες του χωρικού σχεδιασμού

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Νίκος Γαβανάς
Αθηνά Γιαννακού
Γρηγόρης Καυκαλάς
Μάκης Μουτσιάκης
Μάγδα Πιτσιάβα
Μανόλης Τρανός
Βασίλης Φούρκας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πηγή έμπνευσης και κοινός τόπος αναφοράς της πρωτοβουλίας είναι η συνεργασία και συμβολή των μελών της στη σύλληψη, μελέτη και υλοποίηση του παρατηρητηρίου χωρικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού στη Βόρεια Ελλάδα.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα του πρώτου κύκλου εισηγήσεων και συζητήσεων με προσκεκλημένους επιστήμονες εστιάζει στα Big data και την αξιολόγηση των χωρικών επιπτώσεων. Τα κείμενα των παρουσιάσεων είναι διαθέσιμα.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου 2019 τα άτομα που συμμετείχαν απαντούν στο ερώτημα: ποιο (και γιατί) θεωρείτε ως πιο κρίσιμο ζήτημα σχετικά με την αξιοποίηση της γνώσης στις διαδικασίες του χωρικού σχεδιασμού.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εισηγήσεων θα σχεδιαστούν οι επόμενες δράσεις οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη συνέχιση των συζητήσεων και δράσεις έρευνας και δημοσιοποίησης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Το πλαίσιο της προσπάθειας συμπληρώνεται από πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά προτείνεται ένας κατάλογος επιλεγμένων συνδέσμων.